บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

ไตรลักษณ์

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 - 12:08 น.
AA 9

ไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

สังขาร มีความหมายสี่นัยแต่ที่พูดถึงกันมากๆมีสองนัย คือสังขารขันธ์หรือความคิดปรุงแต่งรวมถึงกิเลสทั้งหมด

และสังขารในเรื่องไตรลักษณ์ จะหมายถึงสังขตธรรม คือสภาวะ สิ่งของ ความคิด ทุกอย่างที่เกิดจากเหตุปัจจัยการปรุงแต่ง หรือเป็นตัวปัจจัยปรุงแต่งเอง ทั้งเรื่องทางโลกิยะหรือโลกุตรธรรม กุศลธรรม อกุศลธรรม ฯลฯ ยกเว้น นิพพาน

วิสังขาร คือ อสังขตธรรม ปราศจากปัจจัยสิ่งปรุงแต่งทั้งปวง คือ นิพพาน

สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง

สังขตธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่อาจคงสภาพเดิมได้

นิพพาน ปราศจากภาวะไม่เที่ยง พ้นจากทุกข์

แต่ธรรมทั้งปวง คือสังขารและวิสังขาร

ล้วนเป็นอนัตตา ไร้ตัว มิใช่ตัวตน บังคับควบคุมไม่ได้

บันทึกความเข้าใจจาก

หนังสือพุทธธรรม

Mc.13-04-2562

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

ไตรลักษณ์