บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

นิวรณ์5

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 - 14:36 น.
AA 4

นิวรณ์ห้า เป็นเจตสิกธรรม ฝ่ายอกุศล ประกอบกับจิตอกุศล โลภ โกรธ หลง จึงเป็นกิเลสที่ประกอบด้วยเจตนา เป็นกรรมวัฏ เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิและวิปัสสนา เหมือนคนหลงทาง หลงป่า

ผู้เข้าสมาธิได้ถึงฌาน หรืออัปนาสมาธิ คือขันธ์ทั้งห้าอยู่ในอารมณ์สงบ ตัดนิวรณ์ห้าได้ แต่เมื่อออกจากฌาน ความคิดอกุศลแบบนิวรณ์ห้า ก็มีได้เป็นปกติ

1 กามฉันทนิวรณ์ เกิดกับจิตโลภ เปรียบเหมือนน้ำปนสี หรือคนเป็นหนี้สิน

2 พยาบาทนิวรณ์ ความโกรธเคืองพยาบาท เกิดกับจิตโกรธ เปรียบเหมือนน้ำร้อนเดือด หรือคนไข้หนัก

3 ถีนะมิทธนิวรณ์ ความท้อถอย - ง่วงเหงาหาวนอน เกิดกับจิตหลง เปรียบเหมือนน้ำมีจอกแหนปิดเสียหมด หรือคนติดคุก

4 อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ความฟุ้งซ่าน -รำคาญใจ เกิดกับจิตหลง เปรียบเหมือนน้ำมีคลื่น หรือคนเป็นทาส

5 วิจิกิจฉานิวรณ์ ความลังเลสงสัย เกิดกับจิตหลง เปรียบเหมือนน้ำขุ่นข้นหรือคนเดินทางอันตราย

อ้างอิง:

สังคารวสูตร หน้า257

สามัญญผลสูตร หน้า93


ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

นิวรณ์5