บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

ธรรมชาติ

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 - 22:43 น.
AA 7

อำนาจของธรรมชาติ

ผู้ไม่ได้วิปัสสนากำจัดสังโยชน์ ถ้าก่อนสิ้นใจ จิตไม่เป็นอกุศล กรรมดำก็ไม่เกิด ถ้าได้มีกุศลจิตก่อนตาย กรรมวัฏฝ่ายบุญเรียกว่า กรรมขาว ย่อมมีวิบากวัฏ เป็นสุคติ เช่น มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ หรือพรหมโลก

จิตที่เป็นกุศล (ทัศนคติเป็นกุศล) กามราคะก็กลายเป็น กามาวจรกุศล

รูปราคะ(ยินดีในรูป) ก็กลายเป็นรูปาวจรกุศล อรูปราคะ(ยินดีในนามขันธ์ และธรรมที่เกิดจากนามขันธ์คือมรรคผลชั้นต้นๆในสมาธิวิปัสสนา) ก็กลายเป็นอรูปาวจรกุศล

สมเด็จพระวันรัตวัดโสมนัส เล่าว่า อุบาสก เจริญกายานุปัสสนา 30ปี ไม่เกิดคุณวิเศษใดๆ เกิดสงสัยในพระธรรม ตายไปเกิดเป็นจรเข้ ด้วยผลของ วิจิกิจฉานิวรณ์

ชายคนหนึ่ง ปฏิบัติธรรมแต่ห่วงทรัพย์สมบัติที่ฝังใว้ ตายไปเกิดเป็นลูกสุนัขในบ้านตัวเอง ด้วยผลของกามฉันทนิวรณ์

ธรรมชาติ ทำให้พ่อแม่รักเมตตากรุณาต่อลูก เสียสละเลี้ยงดูทนุถนอมลูกด้วยชีวิต

ธรรมชาติ ทำให้คนทำดี ไปสุคติ คนมีอกุศลจิตต้องไปทุคติ

ธรรมชาติ ยังช่วยให้คนจำชาติก่อนไม่ได้ ลำพังทุกข์ในชาตินี้ หลายคนยังต้องฆ่าตัวตายให้พ้นทุกข์ ถ้าทุกคนจำชาติก่อนได้ จะวุ่นวาย ทุกข์สาหัสมาก แค่ทุกข์จากการพลัดพรากจาก คนรักของรักในชาตินี้ ก็แย่แล้ว จำการพลัดพรากจากคนรักที่ผ่านๆมาในชาติก่อนด้วย คงทนอยู่ไม่ไหว

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

ธรรมชาติ