บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

กรรมวัฏ

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 - 02:27 น.
AA 5

กรรมวัฏ

อนุสัย และสังโยชน์ เป็นกิเลสวัฏ ทำให้เกิด นิวรณ์ หรืออุปกิเลส หรืออกุศกรรมบทสิบ เป็นกรรมวัฏฝ่ายบาป ส่งผลให้เกิดวิบากวัฏที่เป็นทุคติ

กรรมวัฏคือกิเลสโลภโกรธหลง ที่มีแรงตัณหา ทำให้เกิด ทุจริตทางกายวาจาใจ เรียกว่า กรรมดำ เวลาตาย ใจจะเศร้าหมอง จิตต้องไปทุคติ เช่นเกิดเป็นเดรัจฉาน

อาศัยการเปลี่ยนกรรม ตั้งใจเว้นทุจริต มีสติสัมปชัญญะ ก่อนตาย ให้จิตอยู่ใน สุจริตทางกายวาจาใจ เรียกว่ากรรมขาว จิตก็ไม่เศร้าหมอง ตายไปสุคติได้

อนุสัย และสังโยชน์ยังมีอยู่ตามปกติ ก็อาจพ้นจากกรรมดำได้ ถ้าจิตไม่เป็นอกุศล กรรมดำก็ไม่เกิด เช่นกามราคะสังโยชน์ก็กลายเป็น กามาวจรกุศล ในแม่ที่มีต่อลูก หรือรักแท้ที่ปราศจากเสน่หา ประกอบด้วยกุศลจิต ไม่เพ่งโทษ กรรมวัฏฝ่ายบาปก็ไม่เกิด (ผู้ชายก็มีความรักแบบแม่ได่ ถ้าเอาลูกอ่อนกำพร้าพ่อแม่มาเลี้ยง) และเกิด เมตตา กรุณา เช่นเดียวกับ รูปาวจรกุศล อรูปาวจรกุศล ซึ่งตรงข้ามกับ รูปราคะสังโยชน์ อรูปราคะสังโยชน์ ที่ยังมีอยู่ในพระอนาคามี

กรรมวัฏฝ่ายบุญ ย่อมมีวิบากวัฏ เป็นมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ หรือพรหมโลก

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

กรรมวัฏ